Konsulter – Hårdvara eller mjukvara

Consultants - Hardware or softwareNär du är den som är intresserad av dagens teknik och allt som har med IT att göra, kommer detta att vara ett val du gör i din utbildning. Här kommer du då kanske att välja att utbilda dig till teknikkonsult. I det fallet kommer du oftast att få göra ett val om det ska vara teknisk support gällande hårdvara eller mjukvara som är det intressanta. Eftersom titeln teknikkonsult är ett så stort område, kommer det att vara mycket svårt att inneha alla de kunskaper som krävs för att jobba med allt inom detta område. Vilket är då det bästa valet du kan göra? Hårdvara eller mjukvara?

I många fall säger då de flesta att hårdvara kommer att vara det bästa. Detta grundar de då på att det hela tiden utvecklas men att de funktioner som finns och de fel som uppstår oftast är av liknande karaktär. På så sätt säger de då att du som väljer att jobba med hårdvara kommer att vara den som behöver uppdatera dig minst. Andra menar då att mjukvara är det som är det bästa då det handlar om ett system som oftast är utvecklat av samma företag som du jobbar som teknikkonsult på, vilket då betyder att du hela tiden får all den färska information om systemet helt automatiskt i ditt dagliga arbete.

Vad som är bäst att välja är svårt att säga. Här handlar det nog mest om ett genuint intresse för antingen det ena eller det andra. Det kommer heller inte att vara någon speciellt stor skillnad på den lön du kommer att få. Den status som ditt arbete kommer att ge dig, kommer förmodligen i de flesta fall också att vara samma. Du väljer helt enkelt hårdvara eller mjukvara baserat på dina egna preferenser och vad du själv uppskattar att arbeta med.