Att vara teknikkonsult kan se ut på många olika sätt. Här kan det handla om att du sitter på en fast plats på ett företag och är ansvarig för att allt det tekniska inom IT och datorer